Zaštita podataka

Izjava o zaštiti osobnih podataka društva Peroni d.o.o.

Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka za društvo Peroni d.o.o,  Ražinska ulica 16, Šibenik, izrađena je sukladno Općoj Uredbi (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od dana 27. travnja 2016. godine, a koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018. godine.

Peroni d.o.o. s Vašim će osobnim podacima postupati sukladno Općoj uredbi (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podatka i slobodnom kretanju takvih podatka, te Zakonom o provedbi  Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/2018) odnosno drugim nacionalnim zakonom temeljenom na predmetnoj Uredbi uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.

 

 1. Opći podaci

Za obradu podataka odgovorno je društvo Peroni d.o.o,  Ražinska ulica 16, Šibenik.

Kontakt podaci putem kojih se mogu dobiti sve informacije u vezi obrade i korištenja osobnih podataka su:

broj telefona: 099 206 2411
e-mail: centar@peroni.hr
adresa: Ražinska 16, 22 000 Šibenik.

Pitanja službeniku za zaštitu podataka

Ako imate bilo kakvih pitanja o privatnosti, pošaljite nam e-poštu ili se obratite osobi odgovornoj za privatnost u našoj organizaciji:

Ivan Peran – Peroni d.o.o.
broj telefona: 099 206 2411
e-mail: centar@peroni.hr
adresa: Ražinska 16, 22 000 Šibenik.

Opoziv vašeg pristanka na obradu podataka

Mnoge operacije obrade podataka moguće su samo uz vašu izričitu suglasnost. U bilo kojem trenutku možete opozvati postojeći pristanak. Dosta je neformalna poruka putem e-maila. Zakonitost obrađivanja podataka koja se obavlja do opoziva ostaje nepromijenjena otkazom.

Pravo prigovora o prikupljanju podataka u posebnim slučajevima te izravnoj pošti (članak 21. GDPR)

Ako se obrada podataka na temelju članka 6. stavka 1. lit. e ili f DSGVO, imate pravo u bilo kojem trenutku prigovoriti obradi vaših osobnih podataka iz razloga koji proizlaze iz vaše situacije; to se odnosi i na profiliranje na temelju tih odredbi. Odgovarajuća pravna osnova na kojoj se temelji obrada može se naći u politici privatnosti. Kod prigovora, nećemo obraditi vaše osobne podatke, osim ako se može dokazati uvjerljiv legitimni razlog za obradu koji će prevagnuti svoje interese, prava i slobode. Obrada je za uspostavu, vježbu ili obranu pravnih zahtjeva ( Prigovor prema članku 21., stavak 1. DSGVO).

Ako se vaši osobni podaci obrađuju radi izravne pošte, imate pravo prigovoriti u bilo kojem trenutku na obradu osobnih podataka koji se odnose na vas u svrhu takvog oglašavanja; to se odnosi i na profiliranje ako je povezano s takvom izravnom poštom. Kod prigovora, vaši osobni podaci više se neće koristiti u svrhu izravnog oglašavanja (prigovor prema članku 21. stavku 2. GDPR).

 

Pravo na žalbu nadležnom nadzornom tijelu

U slučaju kršenja DSGVO onih koji su pogođeni imaju pravo na žalbu s regulatornog tijela, naročito u državi članici njihovog uobičajenog boravišta, svom radnom mjestu ili mjestu navodne povrede. Pravo žalbe ne dovodi u pitanje bilo kakve druge upravne ili sudske pravne lijekove.

Pravo na prijenos podataka

Imate pravo na podatke koje obrađujemo na temelju vašeg pristanka, možete ispuniti ugovor sami ili ga predati trećoj strani u standardnom, strojno čitljivom obliku. Ako vam je potreban izravni prijenos podataka drugoj odgovornoj osobi, to će biti učinjeno samo u onoj mjeri u kojoj je tehnički izvedivo.

SSL ili TLS zaštita

Ova web stranica koristi, iz sigurnosnih razloga i za zaštitu prijenosa povjerljivih sadržaja, kao što su narudžbe ili zahtjevi koje šaljete nama kao operateru web mjesta, SSL ili TLS zaštitu. Možete prepoznati šifriranu vezu promjenom adresne linije preglednika s “http: //” na “https: //” i simbol zaključavanja u liniji preglednika.

Ako je omogućena SSL ili TLS zaštita, podaci koje ste nam poslali ne mogu čitati treće strane.

Informiranje, blokiranje, brisanje i ispravak

Imate pravo na besplatne informacije o pohranjenim osobnim podacima, njihovom podrijetlu i primatelju te o svrsi obrade podataka te ukoliko je potrebno, o ispravljanju, blokiranju ili brisanju ovih podataka. Za daljnje informacije o osobnim podacima možete nas kontaktirati u bilo kojem trenutku na adresi navedenom u otisku.

 1. Vrste osobnih podataka koji se obrađuju:

Društvo Peroni d.o.o.  obrađuje vaše osobne podatke koje ste nam povjerili putem Newslettera, nagradnih natječaja i nagradnih igara ili pristupom na našu internet stranicu, ili ulaskom u poslovni odnos sa nama.

Osobni podaci koji se prikupljaju temeljem Vaše prijave na Newsletter je e-mail adresa.

Osobni podaci koji se prikupljaju temeljem nagradnih igara i natječaja su npr. ime i prezime, adresa, broj telefona i dr, sukladno pravilima nagradnih natječaja ili nagradnih igara koji se javno objavljuju na internet stranicama koje su navedene uz svaki nagradni natječaj odnosno nagradnu  igru.

U sklopu poslovnog odnosa, dužni ste na raspolaganje staviti osobne podatke koji su nužni za zasnivanje i realizaciju poslovnog odnosa te ispunjavanje povezanih ugovornih obveza ili za čije prikupljanje postoji obveza. Bez tih podataka smo u pravilu prisiljeni odbiti zaključivanje ugovora, provedbu naloga ili obustaviti provedbu te raskinuti postojeći ugovor. Niste dužni dati svoju privolu na obradu podataka koji nisu relevantni ili zakonom propisani za izvršavanje ugovora.

 1. Pravna osnova i svrhe obrade osobnih podataka

Sve vrste vaših osobnih podataka voditelj obrade obrađuje sa svrhom :

 1. a) Ispunjenja Zakonskih obveza – Vaše osobne podatke obrađujemo u skladu s važećim propisima  kao i radi obavještavanja i prijava koja smo dužni vršiti prema važećim propisima (npr.Zakon o igrama na sreću i slično)
 2. b) Realizacija ugovora – osobne podatke obrađujemo u svrhu realizacije ugovora i ispunjenja ugovornih obveza koje smo ugovorili (npr. Zakon o obveznim odnosima)
 3. c) Slanja promotivnih ponuda i ostalih informacija vezanih uz poslovanje, te sa svrhom kontaktiranja, te temeljem privole koju ste nam dali

Svi Vaši podaci se obrađuju temeljem Zakona, ugovora ili privole.

 

 1. Razdoblje čuvanja

Vaše osobne podatke načelno brišemo po prestanku ugovornog odnosa, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka.

 1. Upravljanje privolama za obradu osobnih podataka

Privolu  za Newsletter možete opozvati u bilo kojem trenutku.

Ako ponovno želite dati svoju privolu, to možete učiniti na isti način kao i kod opoziva iste.

Promjenu privole (potpuni ili djelomični opoziv, odnosno ponovno davanje privole) možete izvršiti na način da nam se obratite putem e-maila: centar@peroni.hr ili putem pošte na adresu: Ražinska 16, 22 000 Šibenik.

Ukoliko opozovete dane privole, vaše podatke više nećemo upotrebljavati u navedene svrhe, no to može rezultirati nemogućnošću korištenja nekim dodatnim pogodnostima koje su vezane za njih.

Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.

 

 1. Prava ispitanika

 2. a)  pravo na pristup i  informaciju o obradi osobnih podataka odnosno da li voditelj obrade obrađuje osobne podatke ispitanika ili ne, ako se obrađuju koja je svrha takve obrade, kategorije osobnih podataka o kojima je riječ itd.
 3. b) Pravo na ispravak: Ako obrađujemo vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti da ih ispravimo ili dopunimo.
 4. c) Pravo na brisanje: Od nas možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako smo ih obrađivali protupravno ili ta obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u vaše zaštićene interese. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice kod zakonski propisanih obveza arhiviranja.
 5. d) Pravo na mogućnost prijenosa podataka: Od nas možete zatražiti da podatke koje ste nam povjerili dostavimo u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu: • ako te podatke obrađujemo na temelju suglasnosti koju ste nam dali i koju možete opozvati ili radi ispunjenja našeg ugovora, te ako se obrada vrši s pomoću automatiziranih procesa.
 6. e) Pravo na prigovor: Ako vaše podatke distribuiramo radi izvršenja zadaća od javnog interesa, zadaća javnih tijela ili se prilikom njihove obrade pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade podataka ako postoji interes zaštite vaših podataka.
 7. f) Pravo na žalbu: Ako ste mišljenja da smo prilikom obrade vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, molimo da nam se obratite kako bismo razjasnili eventualna pitanja. Svakako imate pravo uložiti pritužbu hrvatskoj Agenciji za zaštitu podataka, odnosno u slučaju promjene važećih propisa drugom tijelu koje će preuzeti njenu nadležnost, a od 25. svibnja 2018. godine i nadzornom tijelu unutar EU-a.
 8. g) Ostvarivanje prava: Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći se našim podacima za kontakt iz članka 1. ove Izjave.
 9. h) Potvrda identiteta: U slučaju dvojbe možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere vašeg identiteta, to služi zaštiti vaših prava i privatne sfere.
 10. i) Zlouporaba prava: Ako biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, možemo naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi vaš zahtjev
 11. j) Pravo na ograničenje obrade:

 

Možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka:

 • ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji nam omogućava provjeru točnosti tih podataka
 • ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje korištenja podacima
 • ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva ili ako je podnesen prigovor zbog obrade tih podataka

 

 1. Prijenos podataka trećim osobama

 2.  

Obvezujemo se čuvati Vaše osobne podatke i nećemo ih priopćavati, odnosno učiniti dostupnim trećim osobama osim u sljedećim slučajevima:

 • ako izričito pisanim putem pristanete da se priopće pojedini povjerljivi podaci za određenu namjenu ili određenoj osobi
 • ako su podaci potrebni Ministarstvu unutarnjih poslova ili nadležnom državnom odvjetništvu za potrebe obavljanja poslova iz njihove nadležnosti
 • ako su podaci potrebni sudu, odvjetnicima ili javnom bilježniku za postupak koji vode, a predočenje tih podataka zahtijeva pisanim putem
 • ako su ti podaci potrebni poreznoj upravi, Zavodu za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a sve temeljem zakonskih obaveza koje voditelj obrade ima prema istima
 • ako su ti podaci potrebni Ministarstvu financija odnosno poreznom tijelu u postupku koji ono provodi u okviru svojih nadležnosti

 

 1. Korištenja  digitalnih servisa (internetske stranice, aplikacije)

 2.  

Prikupljamo samo one osobne podatke koje nam posjetitelji naše službene internetske stranice dobrovoljno stavljaju na raspolaganje prilikom podnošenja zahtjeva za kontaktom, natjecanja za posao, usluga povratnog poziva i ispunjavanja obrasca za pritužbe. Ovi osobni podatci koriste se povjerljivo i samo u određenu svrhu. Prijenos ovih osobnih podataka trećim stranama se ne provodi, izuzev ako postoji zakonska obveza ili nalog službenog tijela, kada se ti osobni podatci mogu proslijediti nadležnom tijelu. Pristup internetskoj stranici se protokolira te se tom prilikom bilježe tehnički podatci kao što su posjećenost stranice, operacijski sustav koji se pritom koristi, razlučivost zaslona, vrijeme posjeta i veličina prenesenih podataka.

Kolačići („Cookies“)

Radi unaprjeđenja naše ponude, internetske stranice sadrže „kolačiće“ koji se pohranjuju na računalu posjetitelja stranice. Pohranu „kolačića“ moguće je i spriječiti, no s tim u vezi moguć je i ograničeni pregled internetske stranice. „Kolačići“ daju mogućnost pohranjivanja karakterističnih preferencija posjetitelja internetskih stranica, optimiziranja tehničkih procesa i kontinuiranog poboljšavanja ponude. Možete postaviti preglednik tako da ste obaviješteni o postavljanju kolačića i omogućiti kolačiće samo u pojedinačnim slučajevima, prihvaćanje kolačića za određene slučajeve ili općenito isključiti i aktivirati automatsko brisanje kolačića prilikom zatvaranja preglednika. Onemogućavanje kolačića može ograničiti funkcionalnost ove web stranice.

Poslužitelj log datoteka

Davatelj stranica automatski prikuplja i pohranjuje podatke u takozvanim datotekama poslužitelja, koje nam vaš preglednik automatski prenosi. To su:

 • Vrsta preglednika i verzija preglednika
 • Operacijski sustav
 • Referentni URL
 • Naziv pristupnog računala
 • Vrijeme zahtjeva poslužitelja
 • IP adresa

Spajanje tih podataka s drugim izvorima podataka neće biti učinjeno.

Zbirka tih podataka temelji se na članku 6. stavak 1. lit. f DSGVO. Operator web stranica ima legitiman interes za tehnički pogrešno predstavljanje i optimizaciju svoje web stranice – za tu svrhu, datoteke poslužitelja zapisnika moraju biti zabilježene.

Google karte (uz pristanak)

Ova web-lokacija upotrebljava uslugu mapiranja Google Karata putem API-ja. Dobavljač je Google Inc., 1600 amfiteatar Parkway Mountain View, CA 94043, SAD.

Kako bismo osigurali privatnost na našoj web stranici, Google karte se onemogućuju kada prvi put uđete na našu web stranicu. Izravna veza s Googleovim poslužiteljima bit će uspostavljena samo ako sami aktivirate Google Karte (pristanak prema članku 6 (1) lit. DSGVO). To će spriječiti prijenos vaših podataka na Google kada prvi put unesete stranicu.

Nakon aktivacije, Google karte spremit će vašu IP adresu. To se obično prenosi na Googleov poslužitelj u SAD-u i pohranjuje se tamo. Davatelj ove web lokacije nema utjecaja na taj prijenos podataka nakon aktivacije Google karata.

Više informacija o obradi korisničkih podataka potražite u Googleovim pravilima o privatnosti: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Opozicija oglašavanju e-pošte

Ovime se odbacuje uporaba objavljenih u kontekstu podataka o kontaktima o obvezi otiska na slanje neželjenih reklamnih i informativnih materijala. Operatori stranica izričito zadržavaju pravo poduzimanja pravnih radnji u slučaju neželjenog slanja informacija o oglašavanju, na primjer putem neželjene e-pošte.

Poduzeli smo sve tehničke i organizacijske mjere kako bismo vaše podatke zaštitili od gubitka, izmjena, ili pristupa treće strane, te u slučaju bilo kakvih pitana slobodno nas kontaktirajte te ćemo Vam u najkraćem mogućem roku odgovoriti na vaše zahtjeve, molbe nedoumice te Vam pomoći u ostvarivanju Vaših prava.

Bilo kakve promjene u vezi naše politike zaštite osobnih podataka bit će objavljene u izjavi o zaštiti osobnih podataka, na našim Internet stranicama, te ćete o istima biti na adekvatan način obaviješteni.